Bạn chưa hoàn thành khảo sát. Nhấn vào đây làm khảo sát ngay và nhận quà tặng miễn phí từ chúng tôi!

QUYỀN LỢI THÀNH VIÊN

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

  • Tất cả các thành viên sẽ được đánh giá xếp loại hạng theo từng năm.
  • Đối với các thành viên Premium và VIP, nếu mỗi năm không đáp ứng chi tiêu tối thiểu, sẽ được xếp hạng lại thành viên mới

THỜI HẠN DUY TRÌ HẠNG THÀNH VIÊN

  • Đối với hạng Welcome: Đến khi hủy thành viên
  • Đối với hạng Premium, VIP: Hạng thành viên sẽ được duy trì khi khách hàng đã mua đủ số tiền thỏa điều kiện của hạng thành viên tính đến 31/12 mỗi năm

ĐIỂM TÍCH LŨY

  • Điểm tích lũy sẽ tự động hết hạn và không khôi phục được nếu như tính đến 31/12 mỗi năm bạn không phát sinh bất kỳ giao dịch mua hàng
  • Trường hợp bạn có sử dụng điểm nhưng sau đó quyết định trả hàng, điểm mà được hoàn trả sẽ theo thời hạn điểm hiện tại.
  • Trường hợp bạn hủy tài khoản thành viên, tất cả điểm tích lũy sẽ hết hạn và không thể khôi phụ
  • Chính sách đổi điểm tích lũy: 1,000 VND = 1 điểm
  • Khách hàng có thể đổi điểm bất cứ lúc nào, điểm sẽ được trừ vào đơn hàng