Bạn chưa hoàn thành khảo sát. Nhấn vào đây làm khảo sát ngay và nhận quà tặng miễn phí từ chúng tôi!

 

Chính sách bảo mật thanh toán cho khách hàng

 

Hệ thống thanh toán qua thẻ của Flora’s Vanity được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (sau đây gọi tắt là “Cổng thanh toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại Flora’s Vanity đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của ngành.

QUY ĐỊNH BẢO MẬT

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (Internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các cổng thanh toán gồm:

– Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

– Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.

– Mật khẩu sử dụng một lần (mã OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.

– Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

– Tuân thủ các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Flora’s Vanity áp dụng với Khách hàng:

Flora’s Vanity chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Cổng thanh toán:

Flora’s Vanity không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán khách hàng được thực hiện bởi Cổng thanh toán đã được cấp phép.

Đối với thẻ quốc tế:

Thông tin tài khoản/thẻ thanh toán của khách hàng có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch KHÔNG được lưu trên hệ thống của Flora’s Vanity. Toàn bộ các thông tin này chỉ có Cổng thanh toán lưu trữ và bảo mật.

Đối với thẻ nội địa (internet banking):

Flora’s Vanity chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng. Ngoài ra, chúng tôi cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động