You have not completed the survey. Click here to take a survey now and get free gifts from us!

 

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

 

1. LƯU Ý

Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân cho Flora’s Vanity, khách hàng ĐỒNG Ý về việc thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập và sử dụng như được nêu trong Chính Sách này.

Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách Bảo mật thông tin cá nhân của Flora’s Vanity, vui lòng không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện Chính Sách vào bất kỳ thời điểm nào.

Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Flora’s Vanity thu thập thông tin cá nhân của khách hàng nhằm phục vụ cho các mục đích sau:

Xử Lý Đơn Hàng: xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của khách;

Duy Trì Tài Khoản: tạo và duy trình tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình tặng thưởng đi kèm với tài khoản của bạn;

Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm xử lý các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;

Cá Nhân Hóa: Flora’s Vanity có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về người tiêu dùng. Từ các phân tích đó chúng tôi có thể phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa tối đa ở các khía cạnh, bao gồm:

An Ninh: dành cho các mục đích ngăn ngừa những hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. CÁCH THỨC THU THẬP DỮ LIỆU

Khách hàng trực tiếp cung cấp cho chúng tôi:

Các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên website chính thức của Flora’s Vanity bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng nhập và câu hỏi/câu trả lời an ninh.

Khách hàng tương tác với chúng tôi:

Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ theo dấu người dùng khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác trên website Flora’s Vanity.

Từ những nguồn hợp pháp khác:

Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng từ các nguồn hợp pháp khác.

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện lệnh hủy bỏ.

5. CAM KẾT KHÔNG CHIA SẺ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Flora’s Vanity cam kết KHÔNG cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ trường hợp theo yêu cầu bất khả kháng của cơ quan nhà nước.

6. QUYỀN QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Flora’s Vanity thực hiện việc này.